Status člena: členem je osoba, jež nemá dlouhodobé závazky vůči klubu a zúčastňuje se společných akcí, na kterých užívá bezplatného pohoštění apod., jeho stroj je přednostně servisován bezplatně(práce),při společných vyjížďkách je mu ze společné kasy hrazeno PHM,nečlenové nejsou tímto vyřazeni ze společenských akcí pořádaných klubem, pouze musejí hradit jednorázový příspěvek, který bude vždy stanoven dle rozsahu a významu akce, jejich stroje mohou být servisovány v dílně El Prezidenta, ovšem za úhradu, stanovená hodinová je lidová, a to 100 kč/hod divočácské práce